OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU SENZAKUP.CZ

Provozovatelem slevového portálu http://www.senzakup.cz je společnost Lokalo s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, vedená u rejstříkového soudu Brno v oddílu C, vložce číslo 101520 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel vydává tyto:

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Návštěvníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Návštěvník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Návštěvník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Návštěvníkovi získány v rámci přihlášení na portálu Provozovatele.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Návštěvník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Návštěvník, který poskytl svou e-mailovou adresu, souhlasí, aby mu Poskytovatel zasílal obchodní sdělení e-mailem. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019.

Mohlo by se Vám líbit

Pro správné fungování používají tyto stránky cookies. Setrváním na stránce s tímto souhlasíte.